zaterdag 21 juli 2012

Berichtjes van wanorde 28

Vuur voor de collaborateurs van de gevangenis! - Eén van de manieren om de gevangenis aan te vallen is om de radertjes die haar doen bestaan en doen draaien aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de bedrijven die geld verdienen met opsluiting. In Leopoldsburg werden zo een tijdje geleden drie wagens van de Bank van de Post in brand gestoken. Die bank beheert de bankrekeningen van de gesloten centra en de gevangenissen en collaboreert op die manier aan de opsluiting.

Rebelleren, niet integreren – Het gebouw van de Integratie- en Inburgeringsdienst in het Leuvense kreeg bezoek van kwaaie rakkers. De ruiten werden ingesmeten en op de gevel werd de slogan “Vrijheid is geen burgerschap” achtergelaten. Integratie en inburgering heet het in de taal van de Staat, wij verstaan assimilatie, verplicht schikken naar de geboden van arbeid en autoriteit, hetzelfde als iedereen worden. Geen wonder dat rebellen ervoor kiezen om zand te strooien in de integratiemachinerie.

Terug naar de bron – Een brand vernielde de hoogspanningskast die de commerciële drukkerij Mercatorpress in Jabbeke van stroom voorziet. Die drukkerij drukt ondermeer alle reclamestront en consumptie-oproepen van supermarkten als Delhaize, Carrefour, Colruyt etc. De brand legde delen van de drukkerij voor minstens een week plat.

Dat ruikt naar vuur – Een BMW-autodealer in Sint-Niklaas kreeg een nachtelijk brandbezoek. Op de parking van het bedrijf gingen meer dan tien BMW’s in de fik. Het vuur beschadigde nog meer voertuigen en verwoeste een deel van de ateliers. De auto-industrie is zeker een symboolsector van het kapitalisme... en het doet altijd plezier om de koopwaar te zien branden. Een beetje daarvoor vond een gelijkaardige aanval plaats in Haasrode, waar vier voertuigen van een SAAB-autodealer ’s nachts in brand werden gestoken. En nog enkele weken daarvoor was het de beurt geweest aan een Jaguar-autodealer in Waterloo, waar vier Jaguars verwoest werden.

Woede tegen de Autoriteit – Er werd een granaat geworpen tegen het gemeentehuis van Anderlecht. De ontploffing beschadigde vooral een aantal voertuigen van het Anderlechtse OCMW en van de gemeente. Maar wie zou er nu toch iets tegen de autoriteiten kunnen hebben? Hoe bedoel je, je kotst op de staat?

Rebelleren, niet berusten – In het gesloten centrum van Merksplas, waar de staat mensen opsluit die ze “ongewenst” acht in afwachting van ze te deporteren, vonden zware rellen plaats tussen gevangenen en cipiers. De cipiers riepen versterkingen in van de politie om de orde te herstellen. De interventie van de politie was bijzonder bruut, naar zeggen van de opstandelingen.

Wraak is een schotel die koud gegeten wordt... of ook heet – In Luik overmeesterden werknemers van het bedrijf Big Mat Cataldo drie van de vier overvallers die net de Krefel-winkel ernaast overvallen hadden. De werknemers leveren de drie uit aan de politie. Enkele weken later gaat bijna de hele Big Mat in vlammen op door opzettelijke brandstichting. Geschatte schade: 2 miljoen euro. En geen werk meer voor de gedreven burgerwachten, uiteraard.

Laten we het werk vernietigen – In Bierbeek vielen onbekenden het gebouw van Job-Link aan, een instelling ter promotie van de arbeid, aan de vooravond van de eerste mei. Eerder dan de tandem vakbonden-bazen te vieren, laten we klinken op de vernietiging van het werk. In Leuven vernielden nachtelijke stappers dan weer de ramen van een grote supermarkt op de Bondgenotenlaan.

Vrijheidsnames - In de gevangenis van Andenne gijzelden twee gevangenen een cipier en verwondden drie anderen met zelfgemaakte messen. Eén van de twee gevangenen slaagde erin om buiten te geraken en een wagen te carjacken. Hij liet de cipier gaan, maar werd verderop jammer genoeg klemgereden door de politie. In de gevangenis van Aarlen slaagden twee gevangenen erin te ontsnappen door twee cipiers te gijzelen. De cipiers zagen zich verplicht om de poorten naar de vrijheid wagenwijd open te zetten. Een week later, in Ittre, probeerde een gevangene op de binnenplaats een cipier te gijzelen. De cipier ontkwam, maar een andere gevangene probeerde het op zijn beurt. Wederom mislukt de poging, maar alles eindigt in een schoon gevecht tegen de cipiers op de binnenplaats. De gevangenen verjagen de cipiers van de binnenplaats en weigeren terug te keren naar hun cellen. De politie komt tussenbeide om de revolte en de solidariteit de kop in te drukken. Pas tegen 22u ’s avonds wordt de orde ‘hersteld’. In Tournai liet een gevangene de deuren voor zich openen door te dreigen met een bom. Toen hij buitenkwam, werd hij besprongen door de flikken. De ‘bom’ was vals. De gevangene in kwestie werd overgeplaatst naar de isolatiemodule in Brugge.