zondag 10 maart 2013

Wij zijn geen slaven, wij zijn dynamiet

Wij zijn geen slaven, wij zijn dynamiet. Dat stond er enkele jaren geleden op een poster die de verdediging opnam van twee anarchisten die gearresteerd waren na een bankoverval.

Een uitspraak vol dreigement voor de machthebbers, maar laten we er goed bij nadenken. Want je mag die zin niet omdraaien. We zijn geen dynamiet omdat we slaven zijn. Wij zijn dynamiet omdat we geen slaven zullen zijn, omdat we geen slaven willen zijn. Er zit een wereld van verschil tussen deze twee uitdrukkingen; een wereld die de anarchisten onderscheidt van alle andere stromingen die beweren revolutionair te zijn

Het is niet onze levensconditie, het feit proletariƫr of arbeider, arm of sans-papiers te zijn die van ons rebellen maakt. De huidige verslechtering van de levensomstandigheden zou je geen illusies bij je moeten opwekken dat alles gaat ontploffen omdat alles alsmaar slechter gaat. Dat zijn niets anders dan zachte illusies die men aan revolutionairen toedient om hen in slaap te sussen.

De macht ketent het menselijke wezen vast aan de rol die ze hem oplegt in de maatschappij. Ze schept en herschept voortdurend de omstandigheden van deze rol om te verhinderen dat de slaaf zich ontdoet van zijn ketens. Maar opdat er strijd op leven en dood zou zijn tussen de macht en de slaaf, moet de slaaf allereerst een beslissing nemen.

De wil, dat is wat het verschil maakt tussen de slaaf en de rebel. De wil om tegen de stroom in te gaan, om niet te aanvaarden, om niet te ondergaan, om te botsen met alles wat je probeert te onderwerpen, wat je tot slaaf probeert te maken. De wil, dat is wat de macht nooit volledig zal kunnen uitvagen bij haar gevangenen, dat is waar ze altijd bang voor is. Want de wil toont ons ook aan dat je niet moet afwachten, dat we kunnen handelen en wel nu. Dat de vastberadenheid en de beslissing, hoe minoritair ook, het halen van de inertie van de massa en de bestaande sociale verhoudingen.

Laten we geen schrik hebben van onze eigen wil. Als we willen, dan zullen we dynamiet zijn en de gebouwen van de macht zullen instorten.

De geschiedenis is geen opeenvolging van gebeurtenissen die geproduceerd worden door een inwendige en allesbepalende wet. De geschiedenis wordt geschapen en herschapen door wilsdaden.