dinsdag 1 juni 2010

50 procent

50 procent

Uit een navraag van de Kamer van Koophandel onder hun leden blijkt dat zowat de helft van de bazen (bedrijfsleiders, bankiers, juweliers, winkeliers, handelaars enzovoort) in Brussel reeds overvallen geweest is. Ze beklagen zich over het huidige klimaat in Brussel, waar volgens de statistieken van de eerste maanden van 2010 van de Federale Politie zowat vijf gewapende overvallen per dag plaatsvinden. Daarenboven moest de politiebaas eveneens toegeven dat dit soort criminaliteit moeilijk te bestrijden valt, omdat het werkelijk iedereen kan geweest zijn. De keuze om het geld te gaan halen waar het in overvloed aanwezig is, is – alleszins op dit moment – niet langer het exclusieve terrein van een crimineel milieu of van het ‘klassieke’ banditisme waar het over het algemeen wemelt van de klikkers en manipulatieve spelletjes. Het is een manier om geld bij elkaar te krijgen. Daarnaast was het altijd al, en is het nog altijd een mogelijke keuze voor iedereen die daarenboven iets anders met zijn leven wil aanvangen dan gaan werken of op zoek zijn naar werk; die zijn tijd niet langer wil laten bepalen door het ritme van het systeem. Of dat nu is door diefstallen in supermarkten, overvallen bij de rijken of weigeren om rekeningen of de huur te betalen. Want de echte dieven, de echte overvallers, zijn diegenen die onze levens afpakken, die ons doen bukken voor een aalmoes, die onze verlangens verstikken met de luchtspiegeling van technologische gadgets en de rotzooi in de winkelrekken. Niet langer eindeloos afwachten tot op een schone dag de rijkdom wat eerlijker verdeeld zou zijn. Hier en nu leven, jezelf hier en nu bevrijden van de tirannie van de arbeid, het geld en de autoriteit, en daarmee is het meeste gezegd...