dinsdag 29 november 2011

Niets vragen, alles onteigenen

Sinds meer dan een jaar zijn een schrijvertje en andere democraten een ‘G1000’ aan het organiseren, waar 1000 burgers moesten debatteren om voorstellen te formuleren voor de toekomstige regering en de politieke klasse. Alsof het politieke circus op zich nog niet voldoende was, ziedaar dus mensen die samenkwamen om te ontdekken dat “wij allemaal in onszelf een klein politiekertje hebben zitten.” Geweldig! Ga het hen maar uitleggen dat de democratie niets van zien heeft met vrijheid, dat de politiek als gif voor het leven is, dat de staat, of die nu beweert eerlijk en oprecht te zijn of niet, altijd haar diktaten zal opleggen! Niets aan te doen, wij zullen de kloof blijven uitdiepen tussen de brave burgers die naargelang de gelegenheid verklikker, politieker, controleur, ‘kritische stem’ of bazenpoeper zijn; en degenen die werkelijk willen vechten voor de vrijheid. Het heeft ons dan ook flink moeten doen lachen toen we vernamen dat de avond voor het grote feest van de burgerdemocratie in Tour & Taxis in Molenbeek, dieven zijn gaan lopen met de 1000 frangipanes die voorzien waren voor de burger-politiekers! Ah, en we zouden het bijna vergaten, die avond sneuvelden ook de ruiten van de auto van meneer het schrijvertje-democraat. Hij had zijn GPS open en bloot laten liggen in zijn wagen... Graven, graven, uitdiepen die kloof tussen de valse critici et de rebellen!