vrijdag 24 augustus 2012

De nucleaire verminking

Fukushima, Japan, anderhalf jaar geleden. Na een tsunami raakt een kerncentrale in de problemen. De kernreactoren zijn oververhit, een deel van de beschermingswanden begeven het. Miljoenen liters radioactief water stromen in de oceaan. Het gebied tot minstens 60 kilometer rondom de centrale is besmet. Alle verantwoordelijken van de sector van de kernenergie in België proberen ons gerust te stellen. Hier kan zoiets niet gebeuren. Europa zet zelfs een aantal 'stresstests' op poten om aan te tonen dat er niets aan de hand is.
Ondertussen in de kerncentrale van Doel: Bij een nazicht worden onregelmatigheden vastgesteld. Een productiefout in een reactorvat (de beschermingslaag die verondersteld wordt alle radioactieve straling binnen te houden) kan tot barsten leiden en zo zware gevolgen hebben. De kernreactor werd 40 jaar geleden gebouwd. De productiefout is er dus al 40 jaar. Hetzelfde bedrijf dat de reactor voor Doel 3 heeft geproduceerd, heeft er ook 20 andere van hetzelfde bouwtype gemaakt. Ze staan verspreid over de hele wereld en er staat er ook één in Tihange.
Ondertussen in de kerncentrale van Tihange: Uit een rapport blijkt dat gedurende 6 jaar de kerncentrale radioactieve vloeistof lekt in de ondergrond. Elke dag vloeit er twee liter weg. Volgens Electrabel is er niets aan de hand.
Ondertussen in Fleurus: Op een bedrijventerrein ligt al anderhalf jaar een berg radioactief afval opgehoopt in een kantoorgebouw. Het bedrijf dat er huisde, is inmiddels failliet. Het weghalen van het radioactief materiaal wordt geschat op twee jaar werk. Daarna zal de afbraak van het gebouw nog vijf jaar in beslag nemen. Voor al dat afval moet dan nog een nieuwe opslagplaats gevonden worden natuurlijk.
Al sinds de bouw van de eerste kerncentrales spelen de beheerders van het bestaande met de vrees voor de onvoorzienbare gevolgen van een nucleaire ramp. De omwonenden van de centrales (en in Europa is dat iedereen) zijn afhankelijk van de bouwers van deze technologische catastrofe, om hen tegen de ontketening van deze catastrofe te beschermen. Haar specialisten en haar bevelstructuur worden onoverkomelijk voor het beheer van het nucleaire.
De kerncentrales produceren de energie voor de technologische vooruitgang waaraan het kapitalisme verslaaft is. De kerncentrales produceren de energie die geopolitieke strategieën bepaalt (zoals olie en gas dat ook doen), die de concurrentie en samenwerking tussen staten vormgeeft. De kerncentrales produceren de afhankelijkheid van de mensen aan haar onderdrukkers. Ze produceren de onderdanigheid aan de hiërarchieën die deze wereld beheren en in stand houden. Ze produceren sociale vrede.
De vernietiging van het nucleaire is noodzakelijk op het pad naar vrijheid.