woensdag 1 mei 2013

Het toekomstige GEN: de aders van de metropool

Laten we de werken van het Gewestelijk Expresnet saboteren

De relatieve stilte rondom de gigantische werken aan het beruchte GEN-spoornet is beangstigend. Het is niet dat de politici en managers van alle kleuren geen reclame hebben gemaakt voor dit project, noch dat de buurtbewoners of de Brusselse bevolking bijvoorbeeld niet getroffen worden door de werken. In de vier uithoeken van Brussel werken tientallen machines en honderden arbeiders dag in dag uit om de grond op te hopen, de obstakels op het pad van de spoortrajecten neer te halen, grachten te graven op twee stappen van de huizen, overal beton te gieten, elektrische installaties te bouwen, enorme tunnels te graven. Nee, deze werken zijn allesbehalve stil, maar lijken wel in stilte te geschieden.

Laten we ons even buigen over de redenen achter dit monsterlijk project. De verklaarde en verdedigde ambitie kon niet duidelijker zijn: Brussel, een metropool in wording, verzekeren van een snel, betrouwbaar, veilig en alomtegenwoordig transportnet. Aangezien de vele opwaarderingen van de wijken de lagere lagen van de maatschappij, nochtans nodig als arbeidskrachten voor het kapitalisme, alsmaar meer uit de stad verdringen en naar de periferie jagen, spreekt het voor zich dat de macht zich de vraag heeft gesteld hoe al die mensen, eens buiten de stad gestockeerd, erin gaan slagen om naar Brussel te komen om te werken in de industriezones, de bedrijven rond de luchthaven, de verschillende werkplaatsen in de stad zelf... De stadsontwikkeling van Brussel om de omgeving alsmaar meer aan te passen aan de eisen en noden van de economie en de controle heeft daar misschien haar achillespees: het stadstransport dat het komen en gaan van de werkers en consumenten, de kaders en de ambtenaren, moet verzekeren. Zonder transportverbinding zouden al die afgrijselijke en afstotelijke bouwsels (winkelcentra, administratietorens, fabrieken, luchthaven, entertainmentcentra) als organen zonder aders zijn.

De toekomstige lijnen en trajecten van het GEN zullen als een spinnenweb zijn die alles zal omvatten wat rond de stad ligt, alles aan de stad zal plakken, alles zal verbinden met de economische activiteit van de hoofdstad en haar sociaal beheer. Het GEN, zoals je dat kan zien in reeds sterk ontwikkelde metropolen zoals Parijs of Londen, zijn wagons vol trieste mensen wiens leven allesbehalve als een reis, een ontdekkingstocht, een avontuur is, maar als een vooraf bepaalde en eeuwige sleur tussen de kippenkooien die dienen als huizen, het werk en de hersenloze consumptie. Het GEN staat symbool voor de waarden die de huidige maatschappij huldigt: gehoorzamen, werken, consumeren, creperen. In alle snelheid en alle veiligheid.

Net zoals je om de dagelijkse sleur te doorbreken er geen andere keuze is dan met geweld aan de noodrem te trekken, met andere woorden, brutaal en radicaal het dagelijkse leven van slavernij en berusting te doorbreken, vraagt verzet tegen het GEN om directe daden zonder bemiddeling. Eens beslist tot actie, eens vastberaden om zijn steentje bij te dragen om dit oeuvre van de overheersing tegen te houden, turen de ogen van de rebel de horizon af en onderscheiden doelwitten die overal verspreid liggen op en voorbij het Brusselse grondgebied: tientallen of wel honderden kilometers werven, werken, barakken, machines, transformators, bouwmateriaal,... Absoluut niet bestand tegen diegene die zijn kritiek van dit project op punt heeft gesteld en tot een praktische conclusie is gekomen: de werven van het GEN saboteren, dat is de macht aanvallen die de ruimte configureert in functie van de uitbuiting, de onderdrukking en de controle.