donderdag 12 september 2013

Humaan opsluiten bestaat niet

Hoe een nieuwe gevangenis verpatsen als een vakantieoord

De Regie der Gebouwen, vastgoedbeheerder van de staat en opdrachtgever van werken van openbaar nut, stak de loef af in de pers met de eerste tekeningen van de toekomstige maxi-gevangenis in Brussel. Op de beelden: lachende gasten van de gevangenis, geen enkele cipier, muren “geïntegreerd in de bestaande omgeving”, natuurgroen, gebouwen op maat van een dorp. Je zou zeggen, een vakantiepark. Het persbericht gaat prat op de “menselijkheid” van dit nieuwe project, van een nieuwe manier om in een “penitentiaire omgeving” te leven...

Wie de betekenis van woorden controleert verzekert zich van een aanzienlijk vermogen om de geesten te beheersen. De macht heeft altijd geprobeerd om de betekenis die haar uitkomt aan woorden te geven. Oorlogen die het Westen voert noemen niet langer “oorlogen”, maar “humanitaire interventies”. Gesloten centra voor illegalen zijn geen gevangenissen voor mensen die niet over het vereiste vodje papier beschikken, maar “vluchtelingencentra”. Sociale rechtvaardigheid, dat is niet wat elkeen denkt “rechtvaardig” te zijn, maar wat Justitie met haar wetten en rechters bepalen. Je zou een hele woordenboek met uitdrukkingen van de macht kunnen opstellen die een diepe invloed hebben op onze vermogens om na te denken en te discussiëren.
Maar in contact met de werkelijkheid en de kracht van ideeën proberen de woorden hun betekenis terug te krijgen. De smerigheid van een menselijk wezen in een kooi op te sluiten en hem of haar te onderwerpen aan totale dagelijkse controle mag zich dan wel verschansen achter grote woorden als “bescherming van de maatschappij”, “bestraffing van misdadigers” of zich verantwoorden door “een begeleiding voor resocialisering”, een “menselijke en groene omgeving”, maar wordt het daarom minder een smerigheid? Het humane detentiebeleid waar de staat nu mee staat te zwaaien lijkt op een handleiding om kooien in het roos te schilderen.
Hier moeten we onder ogen zien dat de kooien niet alleen maar fysiek zijn. Een cel heeft vier muren, maar in de hoofden vallen de muren, afgrendelingen en prikkeldraad per honderden te tellen. De gevangenis wordt pas aanvaardbaar wanneer je de huidige maatschappij als onvermijdelijk ziet. Iemand opsluiten is pas denkbaar als je gelooft dat vrijheid zich in een wetboek bevindt. De delinquentie veroordelen is maar mogelijk door van de definitie van deze term alle, veel grotere, misdrijven en misdaden van staten en kapitalisten uit te sluiten. Een bankbediende bedreigen om hem te dwingen de kluizen te openen is een misdaad die zwaar bestraft wordt door de wet, duizenden werknemers uitbuiten en de aarde vergiftigen, dat is de “vrije markt”. Zoals Stirner het in 1844 goed samenvatte: “In handen van de enkeling noemt geweld misdaad. In handen van de staat noemt geweld recht.”
Maar om terug te keren naar ons vredevol gevangenisdorp zoals de macht de toekomstige grootste Belgische gevangenis in Brussel noemt, laten we voor één keer eens het refrein van de meest realistische onder de realisten onder de loep nemen, het vervelende liedje van degenen die het vermogen om te dromen en vrolijk te vechten voor hun emancipatorische ideeën verloren zijn. Stel dat de cellen van deze nieuwe gevangenis inderdaad minder grijs zouden zijn, dat de gevangenen er meer toegang zouden hebben tot medische zorgen en activiteiten en dat ze in plaats van hun dagen te tellen in de schaduw van een wanhopige muur er wat zonnestralen en bomenkruinen kunnen zien. Het eigenlijke doel van alle opsluiting is om de persoonlijkheid van het individu dat “criminogeen” geacht wordt te breken. Gezien de weerstand die individuen aan de dag leggen tegen deze hersenspoeling probeert de macht voortdurend nieuwe manieren uit. Van de totale isolatie en de prikkelarme omgeving zoals in de modules van Brugge en Lantin, over de medische behandeling en de veralgemeende dopage, tot de “humane” gevangenissen van morgen. We zijn niet vergeten hoe het nieuwe gesloten centrum in Steenokkerzeel eveneens werd voorgesteld als een “humaan centrum”. De harde realiteit van de opsluiting met haar afranselingen, wanhoop en “zelfmoorden” liet niet lang op zich wachten om dit masker af te rukken en dat centrum te tonen voor wat het is: een concentratiekamp voor vreemdelingen.Degene die zich om de tuin laat leiden door naar de vormen te staren, vergeet de inhoud. Het aangekondigde nieuwe beleid heeft geen ander doel.
Met haar humane pretenties probeert de staat de radicale kritiek van de gevangenis te neutraliseren, radicaal in de zin dat die tot aan de wortel (‘radix’) van de kwestie gaat. Ja, ze kunnen antihelikopternetten die je de hemel alleen nog maar door een fijnmazig net laten zien wel vermommen als zonneschermen, ze kunnen zelfs de muren groen schilderen en teddybeertjes aan de prikkeldraad hangen, dat verandert niets aan het feit dat deze wereld de privileges van wat rijken en machtigen niet zou kunnen verdedigen zonder massaal op te sluiten. Je ziet trouwens goed hoe de juridische opsluiting zich doorheen de maatschappij verspreidt, over de gevangenismuren heen: elektronische enkelbanden, werkstraffen, verplichte psychologische opvolging,... De gevangenis radicaal bekritiseren betekent haar bestaansreden in vraag stellen, en die bestaansreden heeft niets humaan of verlicht, die kan samengevat worden tot de nood van de staat om de sociale tegenstellingen die het systeem genereert te beheren, en de revoltes die dat systeem in vraag stellen de kop in te drukken. Punt uit.
Al jarenlang volgen de opstanden en revoltes in de gevangenissen elkaar op, weerspannige individuen vechten er om hun waardigheid te behouden en de klauwen van het gevangenismonster van zich af te slaan. De opgesmukte tekeningen van de toekomstige gevangenis van Brussel kunnen trouwens het hele repressieve panorama van isolatie, bestraffing, cachot, bezoekverbod, afranselingen, dopage dat in de gevangenissen momenteel opgevoerd wordt om de wil tot revolte en de vrijheidskreten te verstikken niet doen vergeten.
De strijd om de bouw van deze maxi-gevangenis tegen te houden is aan de gang. Het is nu dus ook een gevecht voor de betekenis van de woorden geworden. Het zij zo! Wij zullen blijven vechten om te blijven schreeuwen: vrijheid is niet de wet, gevangenis is geen vakantiepark. Tegenover de argumenten van de statelijke propagandamachine blijf je best doofstom en zoek je best naar autonome en vrije ruimtes waar de betekenis van de woorden gesmeed wordt in het dagelijkse gevecht tegen alle uitbuiting en onderdrukking. Ver van de schijnwerpers van de politiek en haar nieuwspraak probeert de strijd zich een weg te banen in de straat en kapot te maken wat ons kapotmaakt.