maandag 30 september 2013

Tweede golf van huiszoekingen

Ter herinnering: op 22 mei 2013 deed de antiterroristische sectie van de gerechtelijke federale politie 's morgensvroeg een eerste golf huiszoekingen in woonsten waar anarchistische en antiautoritaire kameraden wonen, en ook in de anarchistische bibliotheek Acrata. De elf aanwezige personen werden aangehouden en afgevoerd naar de kantoren van de federale politie. Later op de dag werden ze vrijgelaten zonder te verschijnen voor de onderzoeksrechter. In het kader van dit onderzoek, geleid door de onderzoeksrechter Isabelle Panou, en "Operatie As" gedoopt, zijn de aanklachten lidmaatschap van een terroristische organisatie, vereniging van misdadigers en opzettelijke brandstichtingen.

Tijdens de ondervragingen bleek het onderzoek te gaan over de strijden, revoltes en activiteiten vanaf 2008 tot vandaag, in het bijzonder tegen de gevangenissen, de bouw van een nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel, het openbaar vervoer (MIVB), de Europese instellingen en de eurocraten, de bouw van het GEN-net in Brussel, de NAVO, de deportatiemachine, de deurwaarders en de bouw van een maxi-gevangenis in Brussel. Ook publicaties als Buiten Dienst en meer in het algemeen schrijfsels, affiches enzovoort die verspreid worden door anarchisten en anti-autoritairen worden geviseerd.

Op woensdag 25 september 2013 kwam de onderzoeksrechter weer aandraven met een bevel tot huiszoekingen in vijf woonsten in Brussel, Leuven en Gent. Rond 6u 's morgens nam de antiterroristische sectie van de federale informaticamateriaal (gsm's, harde schuiven, USB-sticks), adressenboekjes, brochures, pamfletten, affiches en persoonlijke documenten in beslag. Op drie van de vijf adressen waren de personen geviseerd door het bevel tot huiszoeking en medebrenging niet aanwezig; drie andere mensen werden meengenomen voor verhoor en enkele uren later weer vrijgelaten na geweigerd te hebben om mee te werken met de ondervragingen.



Ten aanzien van deze beschuldigingen van terrorisme en hun hele arsenaal aan intimidaties en treiterijen is er natuurlijk geen sprake van de idee├źn en praktijken op te geven die gericht zijn op de vernietiging van elke autoriteit, noch onszelf de vreugde te ontzeggen die deze strijd met zich meebrengt.

Laten we de strijd voortzetten, voor de vrijheid en tegen deze doodse wereld van onderdrukking en uitbuiting.

Niets is ten einde, alles gaat door
Laten we aanvallen wat ons onderdrukt