woensdag 18 december 2013

Berichten van wanorde 42

Verwoesters – Een jaar geleden vestigde het park- en tuinbedrijf Marinx zich in Sirault. Met het bedrijf kwam het lawaai van haar camions en kranen mee. De buurt staar vijandig tegenover het bedrijf, en in deze context ging het huis van de baas, Geoffrey Marinx, in rook op. Nog onbewoond, maar het zal moeilijk worden om zich nog zoals gepland was binnen een maand in de woning te installeren... Boodschap begrepen meneer?

Groene camouflage – In Beho zijn de officiële aankondigingsborden voor de bouw van een windmolenpark verschillende keren ten prooi gevallen aan vandalisme. Windmolens worden ons door de staat aangesmeerd als een zogezegd ecologische oplossing voor het energieprobleem, maar de echte vraag blijft: waarom is er nood aan zoveel energie? Om de giftige fabrieken draaiende te houden, om het functioneren van de kapitalistische economie te vrijwaren? Wij vechten tegen het kapitalisme en tegen al haar infrastructuren, of ze nu “groen” zijn of niet. In elk geval, de windmolens zijn op zichzelf al verwoestend(lawaai, degraderen van het landschap, weer stukken terrein opgeofferd op het altaar van de economie). De openbare enquêtes van grote industriële of statelijke projecten bieden dus een gelegenheid voor tegenstanders om deelname te weigeren en de democratische maskerade te saboteren die de staat orkestreert om haar wil te kunnen opleggen en de bittere pil te doen slikken.

Collaborateurs aanvallen – De bouw van nieuwe gevangenissen (van nog meer capaciteit om mensen op te sluiten en de sociale kwesties te verstikken met een versteviging van de veiligheid en repressie) hangt ook af van de bedrijven die ze bouwen. Zich opstellen tegen deze nieuwe gevangenissen betekent dus ook stokken steken in de wielen van deze collaborerende bedrijven. Zo hebben onbekenden de ramen uitgeslagen van het Centrum van Architecturale en Urbanistische Studies en Onderzoeken (CERAU), dat zich bevindt op de Wedrennenlaan 20 te Brussel. Deze architecten hebben meegewerkt aan de bouw van de nieuwe gevangenis van Marches-en-Famenne die haar deuren begin november heeft geopend. Voor een lijst van collaborerende bedrijven kan je bijvoorbeeld de site www.lacavale.be bekijken.

Verzekering bis – En deze keer blijft er niets meer over van de bureaus van de verzekeringsmaatschappij ABC in Wemmel. Het vuur brak rond 2 uur 's nachts uit op verschillende plaatsen. De baas van dit bedrijf zal zich zeker afvragen of het hier over een wraakactie gaat van iemand die er genoeg van heeft zich te laten afzetten door verzekeringsmaatschappijen. De vorige keer dat het bureau werd aangevallen was een paar maanden geleden, toen een molotov cocktail tegen de gevel gegooid werd.

De dagelijkse routine saboteren – Onbekenden hebben 's nachts de stroom van de seininrichting van het spoor dat Brussel met Antwerpen verbindt onderbroken. Tientallen treinen op spitsuur moeten afgelast worden en de vertragingen lopen op tot 45 minuten. Wanneer de bazen, de leerkrachten en de werkgevers afhangen van onze stiptheid om op tijd aan te komen om ons te laten uitbuiten, als de economie over het algemeen afhangt van het vlot verloop van het transport, dan is dit een eenvoudige manier om stokken te steken in hun wielen.

Zelfs de koeien loeien mee – Een burger-klikker belt de politie van de zone Lasne om aan te geven dat er een koe op vrije voet is. Wanneer de patrouille aankomt, springt het dier op de auto, waarbij het de capot en de voorruit verpletterd. Het politievoertuig kan niet meer gebruikt worden. We willen alle koeien aanmoedigen om hun zoektocht naar vrijheid en hun goesting om te vernietigen voor te zetten, niet enkel tegen de auto's van de flikken, maar ook tegen die van de rijken en de bazen, overvloedig aanwezig in deze rijkste gemeente van Wallonië.

Glimlach – Nieuws over ontsnappingen blijft altijd voor een glimlach zorgen. Twee gevangenen ontsnapten uit het deportatiekamp voor mensen zonder papieren 127bis in het gehate Steenokkerzeel. Een maand voordien waren er zes gevangen genomen mensen zonder papieren die een ontsnappingspoging waagden in het befaamde gruweldorp MerkSSplaSS. 's Nachts braken ze de ramen, hebben ze de alarmen buiten werking gesteld en de muren beklommen. Na het inademen van de vrije lucht, hebben drie van hen hebben zich verwond en zijn moeten achterblijven. De drie anderen zijn weggeraakt. Bravo!