vrijdag 17 december 2010

Namen & adressen

Namen & adressen

Als je naar een gevangenis of gesloten centrum kijkt, zie je hoge muren, prikkeldraad en camera's. Achter de muren zit een directeur, enkele sociaal-assistenten en een horde cipiers die de dagelijkse opsluiting van de gevangenen mogelijk maken. De personen in kwestie ontkennen dat vaak, daarin bijgetreden door heel wat stemmen in de straat. Je krijgt dan een verhaal in de aard van: “het is de regering die beslist over deze plekken, het gevangenispersoneel doet enkel haar job.” En dan het verhaal van de politiekers: “wij, arme stakkers, doen ook maar onze job in een systeem dat we zelf niet gemaakt hebben.” We kennen deze verhalen al lang, men probeert alles veel ingewikkelder te maken dan het is en uiteindelijk mag je niemand nog verantwoordelijk noemen voor deze kampen, of het zouden al de gevangenen zelf moeten zijn. Wel, daar wensen wij niet aan mee te doen. En gelukkig zijn er met ons heel wat andere mensen in de straat die krachtdadig de handen wegslaan die voor hun ogen gehouden worden.
Uiteraard zijn de directeurs, de cipiers, en de sociaal-assistenten verantwoordelijk voor het voortbestaan van gevangenissen. En uiteraard delen zij deze verantwoordelijkheid met elke patattenzak in de regering die dagelijks over mensenlevens beslist en daarbij elke flik of rechter die eigenhandig de gevangenissen vult.
Maar er is meer. Eénieder die wat langer naar een gevangenis of gesloten centrum kijkt, ziet dat het gewoonweg een bedrijf geworden is. Een bedrijf dat jobs creëert, dat commercie drijft met andere bedrijven, dat de gevangenen als goedkope werkkrachten laat opdraven, dat de economie nodig heeft en zelf nodig is voor de economie. En daar zijn heel wat mensen, bedrijven, instellingen en centen bij betrokken. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gevangenissen en gesloten centra ligt dus verspreid. Achter de façades van de kampen, maar ook veel dichterbij. Bij de arbeiders die ze letterlijk aan het bouwen zijn, bij de bedrijven die er geld aan verdienen, bij de instellingen die hun steentje bijdragen aan het beheer ervan. Deze spelers zijn zichtbaar, ze hebben namen en adressen en ze vallen terug te vinden in ieders directe omgeving. Door hen te raken en stokken in de wielen te steken worden zij in hun blootje gezet en wordt het voor hen heel wat moeilijker om hun verantwoordelijkheid onder stoelen of banken te steken. Das en kostuum of zelfs werkplunje kunnen dan geen redding meer bieden en wat overblijft zijn de smerige medewerkers die ze zijn. Daarenboven zijn deze instellingen en bedrijven overal. En dat geeft ieder van ons de kans om de gevangenissen en gesloten centra aan te vallen, waar we ook zijn.

Op onderstaand internetadres kan je praktische informatie vinden over een deel van de personen, instellingen en bedrijven die meewerken aan het beheer van gevangenissen en gesloten centra in België.

blacklistprison.blogspot.com