zondag 6 maart 2011

34 000

34 000

Heb je ze gezien, die mensenzee, die 34 000 mensen die in januari door de straten van Brussel getrokken zijn? Ik niet hoor, maar ik heb er toch iets over te zeggen. Ik hou niet van de geur van de kudde en al helemaal niet van de stank van de reactionaire kudde. Dat leger van de 34 000 was zo moedig om... een regering te eisen! Niet dat het belachelijke schouwspel dat de politici nu al maandenlang opvoeren hen ertoe gebracht heeft om het politieke systeem ietwat in vraag te stellen, wat had je gedacht! Ze vragen de politiekers gewoon om politiekers te zijn, om die verdomde nieuwe regering nu eindelijk eens te vormen. Ze vragen om... geregeerd te worden! Fatsoenlijk en netjes geregeerd misschien, maar vooral geregeerd. Als die mensen zo van stapel lopen over de democratie, dat ze dan op z’n minst coherent zijn met hun opvattingen en dat ze de democratie aanvaarden zoals ze is. Ze hebben gestemd, ze hebben hun stem afgestaan aan een handvol politiekers die er nu niet in slagen om tot een akkoord te komen (schijnbaar, want in feite stinkt het naar boerenbedrog: het land wordt momenteel wel degelijk geregeerd en de huidige regering van “lopende zaken” neemt heel wat degoutante maatregelen), dat ze dan ook hun bakkes houden tot aan de volgende verkiezingen. Zo hoort dat in een democratie en het zou dus slechts een minimale coherentie moeten zijn voor deze oprechte democraatjes. Maar nee, ze zijn naar Brussels afgezakt om te marcheren voor een regering, de mars der kiesvee.
Ik heb ze niet gezien, maar ik ben er zeker van dat er daar slechts 34 000 onnozelaars waren.