zondag 6 maart 2011

Leugens en laster - Farid overgeplaatst naar Andenne

Leugen en laster!

Onlangs werd het enfant terrible van de Belgische gevangenissen, Farid Bamouhammad, overgeplaatst naar de gevangenis van Andenne. Omdat deze gevangene nooit zijn hoofd gebogen heeft voor de gevangenisautoriteiten, dat hij nooit opgegeven heeft de opsluitingsomstandigheden aan te klagen, wordt hij van de ene gevangenis naar de andere gesleurd. Overplaatsing na overplaatsing, isolatieregime na isolatieregime proberen ze hem te breken, beetje bij beetje, met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben.

Geen verrassing dus dat ze daar nu ook nog leugen en laster aan toevoegen. Volgens een anonieme bron die vervolgens breed uitgesmeerd werd in de media, die lakeien van Justitie, zouden de andere gevangenen in Andenne bereid zijn om in opstand te komen tegen de aanwezigheid van Farid omdat zijn regime een “gunstregime” zou zijn. Toch moeilijk om aan gevangenen te doen zeggen (vandaar waarschijnlijk de beruchte “anonieme bron”) dat het isolatieregime en de zware veiligheidsmaatregelen die aan Farid opgelegd worden een “gunst” zouden zijn. Maar niets is onmogelijk in de wereld van de journalistjes en de opiniekraaiers, alles kan er door de beugel als het is om de belangen van de macht en de machtigen te dienen. Daarenboven stonden gevangenen van Andenne erop om, nog geen paar minuten nadat deze rotreportage op de nationale zenders uitgezonden werd, dit laffe manoeuvre te ontmaskeren. Ze stonden erop de “anonieme bron” onmiddellijk te weerleggen, ondanks de voorspelbare stilte van de media over hun levendig protest.

Intussen verstevigen de cipiers eens te meer hun banden met de schrijftafelmoordenaars door eraan toe te voegen dat ze in staking willen gaan tegen de aanwezigheid van Farid, zoals ze al zovele malen gedaan hebben. Maar niet omdat hij zou kunnen rekenen op gunsten, uiteraard niet. Hun reden is dat ze schrik hebben voor de aanwezigheid van Farid. Ze doen het in hun broek voor zijn rebelse en onbuigzame houding, voor zijn minachting voor diegenen die het machtsspelletje van de cipiers meespelen, voor de mogelijkheid dat hij ook andere gevangenen ertoe aanspoort om de berusting in te ruilen voor revolte.

Daarom zoveel laster tegen Farid, daarom ook zoveel laster tegen alle andere gevangenen van Andenne die ze proberen voor te stellen als vriendjes van de directie en de cipiers. In deze gevangenis van hogere veiligheid staan er immers nog heel wat rekeningen open – van de mishandelingen tot de zogenaamde ‘zelfmoord’ van de gevangene Alexandre Varga in 2009. Zullen hun leugens en laster volstaan om de gevangenen tegen elkaar op te zetten, om eens te meer de trotse en rebelse gevangenen te isoleren, om de lont te halen uit het kruitvat dat elke gevangenis hoe dan ook is? Wij zullen handelen om dat alles te bestrijden, om moed te geven aan diegenen die de gevangenis en haar cipiers durven tarten, om solidair aan de zijde te staan van diegenen die in opstand komen voor de vrijheid.

Anarchisten langs beide kanten van de muren