maandag 20 juni 2011

Kroniek nummer 19

Een krachtig geschenk – Op een schone vrijdagnacht werden op de parking van de gevangenis van Ittre vijf wagens van cipiers in brand gestoken. De wagens werden compleet verzengd door het vuur van degenen die geen tralies en opsluiting meer kunnen verdragen.

Een innemende job – Cipiersbonden en het ministerie van Justitie wijzen op de groeiende agressie tegen cipiers. Wat binnen de muren reeds een groeiend fenomeen was, blijkt nu ook buiten aan kracht te winnen: cipiers worden op feestjes, op straat, in cafés en metro's herkend, lastiggevallen en aangevallen. Volgens de bonden is “een molotov tegen de gevel van de woning van een cipiers niet langer een uitzondering”. Het ministerie voegde daaraan toe dat ook directeurs, dokters, sociaal assistenten en psychologen die in de gevangenis werken alsmaar vaker uitgescholden en bedreigd worden. De eerlijkheid gebiedt hen wel toe te geven dat het hen niet verbaast dat alsmaar meer mensen hun cipiersberoep niet langer respecteren.

De vogel liep, klom en vloog – De jonge Mohamed El Jabbari, veroordeeld voor meerdere overvallen op tempels van het geld, is ontsnapt uit de gevangenis van Lantin. Vier kameraden knipten overdag de omheining rond de gevangenismuur door, zetten een ladder tegen de muur, vuurden wat salvo’s af boven de hoofden van de cipiers en hielpen hun kameraad zijn vrijheid te herwinnen. De politie kon er ondanks de aanzienlijke machtsontplooiing niet in slagen de voortvluchtige opnieuw in te rekenen.

En ook het gerecht – Op de parking van het gerechtsgebouw van Arlon werd ‘s nachts de wagen van parketmagistraat André Jordan in brand gestoken. Het uitgebrande karkas was een schone getuigenis van de terechte afkeer van rechters, magistraten en het hele zootje.

Spontaan – In Gent heerst er blijkbaar een plaag van zelfontbranding van bestelwagens. En niet zo maar wat bestelwagens, maar wel degelijk van het bedrijf ISS Cleaning. Dit bedrijf verdient vet geld aan hun collaboratie met de gesloten centra voor illegalen door er onderhouds- en kuiswerken uit te voeren. De laatste twee ISS bestelwagens die in vlammen opgingen, zouden volgens het Parket “spontane zelfontbrandingen” zijn, in het midden van de nacht. Zo stout en ongehoorzaam, die ISS-bestelwagens in Gent.

Cijfers
– Hoewel we het niet hebben voor statistieken, geven we toch even de volgende informatie mee. In de periode van 2005 tot 2010 ontsnapten in het totaal 248 mensen zonder papieren uit de verschillende gesloten centra. Slechts een kleine minderheid werd later opnieuw gevat.

Patatten
– Zo’n 300-tal tegenstanders van genetisch gemanipuleerde organismen (de macht en de industrie azen al lang op het manipuleren van gewassen en het leven) vernielden ondanks de politie-aanwezigheid een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelplanten. De schade loopt hoog op, een jaar onderzoekswerk zou verloren zijn gegaan. Meer van dat!

Bespat – Twee politiekantoren in het Leuvense (Wilsele en Heverlee) werden ’s nachts bekogeld met een flinke lading verfbommen waarmee hun functie van beschermer van de bestaande orde en de macht eens flink in de verf gezet werd. In Ronse leidde een al te zelfzekere arrestatie van een jonge amokmaker dan weer tot een nachtelijke belegering van het politiekantoor. Tientallen jongeren vielen het kantoor en de agenten aan om de vrijlating te eisen van hun makker, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde.

Opwaardering van de wijk – In Molenbeek werden enkele jongeren gevat na vernielende excursies in een nieuwbouwproject (waar ze de boel kort en klein sloegen en brand probeerden stichten) en in een autodealer (waar de ruiten van zo’n 30 wagens er moesten aan geloven). Van urbanisme tot kapitalisme: afbreken die boel! De nacht na hun arrestatie werden trouwens twee wagens in brand gestoken in Anderlecht.

Fascisten aanpakken – In Antwerpen werd de ruit van een woning waar een affiche van het fascistische Vlaams Belang uithing ingesmeten, terwijl in Gent de ruiten van verschillende rechtse cafés ingesmeten werden en hun gevels beklad werden met verf.

Vuur voor het kapitaal
– In Leuven werd papier en karton in brand gestoken aan de ingang van een bankfiliaal, dat beschadigd raakte door de vlammen. In Luik ging dan weer een depot met koopwaar volledig in vlammen op door opzettelijke brandstichting.