donderdag 3 november 2011

De internationale van de opstand

PARIJS – Een anonieme sabotage veroorzaakt een panne van de televisie, telefoon en internet bij meer dan 15 000 klanten. Driehonderd optische kabels 10 meter onder de grond begraven, worden doorgesneden teruggevonden. Deze speleologen hebben het goed gezien: de afhankelijkheid van de informatica en energie netwerken maakt het economische en sociale systeem heel kwetsbaar voor de daden van diegenen die niet willen dat de machine blijft voortdenderen. Deze onderbrekingen en kortsluitingen van de sociale orde zouden kunnen bijdragen tot het creëren van de ruimte en de tijd voor iets anders dan de dagdagelijkse uitbuiting en onderdrukking. Te meer omdat deze kabels tegenwoordig overal aanwezig zijn, nooit veilig voor een sabotage.

MOSKOU – Sinds een tijdje is er in een aantal Russische steden een toename van de directe acties tegen de macht. Na brandaanvallen door anarchisten tegen politiecommissariaten, administratieve kantoren van de staat, juridische archieven, werden enkele anarchistische kameraden gearresteerd en gefolterd door de politie. Enkele dagen later werden ze vrij gelaten, maar deze arrestaties zijn niet zonder gevolg gebleven in de straten: zo zijn in Moskou, in een rijke buurt, een tiental luxewagens in brand gestoken, en ook twee politievoertuigen voor een commissariaat. De anarchistische solidariteit is zeker niet een caritatieve bezigheid, maar juist de bekrachtiging van de wil om te blijven vechten, om banden van medeplichtigheid aan te halen die de beste verdediging zijn tegenover de rechters en de sociale orde.