dinsdag 29 november 2011

Voorbij de muren

In de gevangenis van Turnhout zijn enkele tientallen gevangenen op het dak gekropen om te protesteren nadat de cipiers een bezoek hadden geweigerd aan een gevangene. De politie kwam massaal ter plaatse om een einde te maken aan de onrust, die toch wel enkele uurtjes geduurd heeft. De politie beweert dat ze geen gebruik heeft gemaakt van dwang om de gevangenen naar beneden te krijgen. De gevangene wiens bezoek geweigerd werd, werd in isolatie geplaatst.
In de gevangenis van Merksplas zijn niet minder dan vier gevangenen er de voorbije maand in geslaagd om weg te lopen, op verschillende momenten. Terwijl de eerste drie simpelweg over de muur van de wandeling geklauterd zijn, zaagde de laatste de tralies van zijn cel door en ontsnapte vroeg in de ochtend uit die ranzige plek. De spanningen tussen gevangenen en cipiers/directie lijken op te lopen in Merksplas, zoals de laatste afranseling van een cipier door gevangenen aantoont.
Ontsnappingen, rellen, opstanden, weigeringen, solidariteit en een onwrikbare en oncorrumpeerbare verlangen naar vrijheid – ziedaar de wapens waarover de rebelse gevangenen beschikken om te vechten tegen de bak.