zaterdag 7 januari 2012

Niets vragen, alles onteigenen

Begin december schoot de juwelier Bens de jonge Jordy Kasavubu dood toen die op het punt stond hem te overvallen voor zijn villa in Luik. De week daarop, na de begrafenis van Jordy, braken er rellen uit in het centrum van Luik. Langs de andere kant van de barricade eisten de handelaarsorganisaties en politiekers nog meer juridische bescherming voor degenen die het geld, de rijkdom, de juwelen, de brandkasten verdedigen tegen de stoutmoedige handjes van arme luizen die proberen het geld te gaan halen waar het in overvloed aanwezig is. Midden december kwam er mooi nieuws: de juwelierszaak Bens, die in Tilf gevestigd is, is aangevallen. Onder dekking van de nacht hebben onbekenden alle gewapend glas van de juwelierszaak ingeslagen en maakten alle juwelen die in de etalage lagen buit. Een mooie onteigeningsactie, knap gericht en, waarom ook niet, binnen het bereik van iedereen die een sloophamer weet te hanteren.