maandag 26 maart 2012

De fabriek der instemming

Tot tweemaal toe heeft het Nucleair Forum, de woordvoerder van de Belgische kernlobby, ons overspoeld met haar propagandacampagnes. In 2010, was het « voor of tegen kernenergie », ieder die tegen was, werd afgeschilderd als voorvechters van de terugkeer naar de kaars. Vorige maand speelde het forum haar « burgerkaart » uit : ieder werd uitgenodigd om zijn vragen te stellen over het nucleaire. Vandaar de interactieve schermen in de treinstations, de affiches aan de tramhaltes en op straat, de postkaarten in overvloed.

Meer dan de voortzetting van het kernprogramma probeert het forum ons een visie op de wereld te verkopen. Voor haar visie van een gelukkig bestraalde wereld, zijn alle middelen goed om ons de onvermijdelijkheid van het nucleaire en alles wat daarmee gepaard gaat te doen aanvaarden.

Deze campagnes dienen als democratisch lokaas om de voortzetting van een schadelijk maar profijtelijk programma te legitimeren. In het dupespel van de democratie hebben we de wetenschappers om de radioactieve vis te verdrinken in een stroom van geruststellende cijfers en normen. We hebben de Staat om er een democratische façade aan te geven. En wij, wij worden verondersteld om die hele maskerade te slikken.

Aan ons om te beslissen of we willen meedoen aan dit dupespel. Andere werelden zijn altijd mogelijk tegenover de enige wereld van het nucleaire met haar zogenaamd niet-overstijgbare horizon. Het komt aan éénieder toe om zich in daad en gedachte uit te rusten tegen de kleine soldaatjes en de grote generaals van het eenheidsdenken. Het is aan ons om elkaar te ontmoeten, misschien rondom deze tekst en alle anderen die nog geschreven kunnen worden. Aan ons om de kunst van het gesprek en de straatdiscussies opnieuw te ontdekken en zo greep te krijgen op onze levens.

Voor wat theoretische instrumenten, ideeën en praktijken om te strijden tegen de compressorplaten van de nucleaire propaganda... zie http://lesliquidateursduvieuxmonde.wordpress.com


[Vertaalde tekst van een affiche die langs het parcours hing tijdens de anti-nucleaire betoging in Brussel, één jaar na de kernramp in Fukushima (Japan), 11 maart]