vrijdag 24 augustus 2012

De spanning bouwt zich op in en rond de gevangenis van Sint-Gillis

Bijna twee maanden nu wordt de dagelijkse routine in de gevangenis van Sint-Gillis bepaald op het ritme van de cipiersstakingen. Maandag en vrijdag zijn vaste stakingsdagen, maar ook andere dagen van de week kunnen voor de bijl door een staking of massale ziektemeldingen van de cipiers. De motivering van de vakbonden is altijd dezelfde; de onveiligheid voor de cipiers door de overbevolking en door opstandige gevangenen. Hun oplossing; meer veiligheidsinfrastructuur, meer gevangenissen, meer cipiers en meer macht in de handen van die cipiers (die zich nu al quasi alleenheersers wanen). De twee meer voor de hand liggende oplossingen – de gevangenen vrijlaten of ontslag nemen – worden nooit in overweging genomen. Daarvoor zal een duwtje in de rug nodig zijn.

Tijdens de stakingen worden de cipiers vervangen door de lokale politie. De flikken van de zone Zuid maken gebruik van deze momenten om de gevangenen die ze kennen van op straat, vanachter de celdeur te jennen en provoceren. In ieder geval worden alle activiteiten en voorzieningen afgeschaft en blijft iedereen 24 uur op cel. Op die manier wordt de normale gang van zaken in de gevangenis (douche, correspondentie, kantine, wandeling, bezoek...) een privilege. De gevangenen moeten de cipiers nu dankbaar zijn dat ze sommige dagen wel werken, dat ze één keer per week mogen douchen of bezoek hebben. De cipiers tonen zich als de gijzelnemers die ze zijn. Ze oefenen hun absolute macht uit over hun gijzelaars, hun wil is wet, hun humeur bepaalt het verloop van de dag. Of zo zouden ze het in ieder geval graag willen.

Toen eind juni de psycho-sociale diensten in staking gingen, bezetten de gevangenen de binnenplaats. De federale politie werd ter plaatse gestuurd (met waterkanon en helikopter) en het kwam tot rellen op de binnenplaats. Eind juli na 6 dagen staking zijn de gemoederen verhit en uiten verschillende gevangenen hun woede. Eén van hen wordt in een isolatiecel geplaatst, waar hij de matras in brand steekt. Begin augustus komt het tijdens een overplaatsing tot een confrontatie met de cipiers. De cipiers verlaten de gevangenis en de politie zal pas enkele uren later de controle overnemen. 750 gevangenen waren die ochtend even zonder bewaking. Twee dagen later valt een gevangene twee cipiers aan. Vorige week vrijdag (17/08) staat 's ochtends een deel van het dak van de gevangenis in brand. “Oorzaak onbekend”, het is inderdaad niet de eerste keer dat de daken van gevangenissen vanzelf in brand schieten, net zoals sommige voertuigen buiten... Binnen de muren loopt het gerucht dat een gevangene erin geslaagd zou zijn om brandende materialen op het dak te gooien.

Ondertussen worden de muren van het station Albert (vlak naast de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis) beklad met slogans tegen opsluiting en met de vermelding van de namen van enkele vertegenwoordigers van de cipiersvakbonden. En twee nachten op rij worden politiepatrouilles van de zone Zuid in een hinderlaag gelokt in Anderlecht.

Diegenen die nu klagen in de media over de overbevolking in de gevangenissen, zijn dezelfde die meer repressie eisen en langere celstraffen willen. Voor ons is het geen kwestie van meer gevangenissen te bouwen, maar van de bestaande gevangenissen helemaal af te breken.