vrijdag 24 augustus 2012

Opgelet voor politiekertjes

De komende verkiezingen is één zaak. Overal die ranzige koppen van politici op affiches, overal oproepen om te gaan stemmen, clientelisme, bedrog, leugen. Degene die stemt, naait zijn eigen bakkes toe. Democratie is niet “het volk” dat de zijnen in de staat stuurt, maar de staat die in het sociale weefsel doordringt om het te modeleren, te kneden, te dirigeren en zo beter de belangen van de machtigen ter aarde te dienen.

Een andere zaak zijn de vervelende politiekertjes die zich inspannen om de strijden en revoltes te komen bederven. Wanneer er rellen in de gevangenis zijn, roepen die politiekertjes niet op tot solidariteit met de opstandigen, ze stellen niet voor om wat ons allemaal opsluit, kapot te gaan slaan. Ze gaan ministers of verantwoordelijken opzoeken om te proberen onderhandelen over een minder grijze kooi. Wanneer er aanvallen zijn tegen de politie, zoals recentelijk in Anderlecht, vragen ze zich niet af hoe zijzelf zouden kunnen bijdragen tot de vijandelijkheden, hoe ze de aanvallen tegen de politie zouden kunnen vermenigvuldigen. Ze stellen persberichten op om een correctere, meer gecontroleerde politie te vragen, een politie die “onze rechten” zou respecteren. Wanneer de gemoederen opgehitst geraken, wanneer de sociale temperatuur stijgt, vragen ze zich niet af hoe ze iedereen kunnen aanmoedigen om zijn kooi te vernielen. Ze vragen je om toe te treden tot hun organisatie en ze zullen in jouw naam gaan praten met de media. En wanneer de boel ontploft, wanneer bijvoorbeeld woedende mensen op een betoging overgaan tot de aanval eerder dan te blijven leuteren, dan roepen ze op tot kalmte, om in de rangen te blijven, om geen slecht beeld te geven. En zonodig aarzelen ze niet om ermee te dreigen je aan de flikken te verklikken.

Geen vrij spel voor deze parasieten van de revolte. Ze willen geen revolte, ze willen het bloed van de rebellen uitzuigen.