vrijdag 24 augustus 2012

De spanning in de straten neemt toe

De spanning in de straten en wijken neemt toe. Het is al langer duidelijk dat er in de straten van Brussel anti-flik gevoelens leven, maar de laatste weken beginnen deze precies weer openlijker vorm te krijgen. De flikken lijken al ettelijke maanden bezig een tandje bij te steken in de hoop het verzet dat ze krijgen neer te slaan, met behulp van systematische brutaliteit, controles, de inzet van meer undercovers en arrestatieteams, met afranselingen en vernederingen als beheersmethode. De flikken lijken Brussel als een oorlogszone te beschouwen, en zij zijn de bezetter. Een oorlogszone met zogenaamde groene zones en no-go zones. Iedereen die zich in een no-go zone bevindt moet permanent controles en vernederingen ondergaan. Zoals deze zomer in de Stalingradlaan, waar de hele buurt op militaire wijze werd afgesloten en iedereen die er zich bevond gecontroleerd werd om te zien of hij wel de juiste papieren had, en om de illegale straatverkoop te stoppen. In totaal werden er een 200-tal mensen opgepakt, verschillende van hen bevinden zich in de gevangenis van Sint-Gillis of in een gesloten centrum voor illegalen. Anderen werden al gedeporteerd.

Het doet me deugd te zien dat deze methodes van de flikken niet alleen niet werken, maar juist een averechts effect lijken te hebben. De laatste weken lijkt het erop dat steeds meer mensen de confrontatie met de flikken op een openlijkere en strijdbaardere manier aangaan. In sommige gevallen lijkt het een spontane en natuurlijke reflex te worden, zoals in Vilvoorde waar een flikkencontrole verhinderd wordt door een groep mensen die er niet van terugschrikt geweld te gebruiken in de confrontatie. En de onrust bleef zelfs enkele nachten verder gaan. En in andere gevallen, is het geweldig om te zien hoe mensen zich voorbereiden om de flikken aan te vallen, zoals in Anderlecht waar de flikken twee dagen op rij in een hinderlaag gelokt werden. De eerste nacht kreeg de politie een oproep voor inbraak. Toen de flikken de “inbrekers” wilden controleren, liep het goed fout. De val klapte dicht en de flikken werden met stenen bekogeld. Eén van de stenen vloog door de ruit van een combi, recht in het gezicht van een inspecteur. Deze mocht afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De volgende dag was de rust nog niet teruggekeerd, er werd een tweede hinderlaag gelegd voor een patrouille. Deze kwam naar Square Albert omwille van een brandend voertuig op de tramsporen. Toen de flikken aankwamen, werden ze door tientallen mensen bekogeld met stenen en brandbommen. Er werden drie politievoertuigen beschadigd, geen enkele gerevolteerde werd gearresteerd. Later werd er een doos teruggevonden met meer dan 20 flesjes benzine in.

De honden van de media

De media heeft haar rol ook weer geweldig gespeeld, de politiekers en de flikken zullen in hun handen hebben kunnen wrijven. Over het algemeen zwijgt de politie liever over dit soort van gebeurtenissen, opdat het geen anderen zou aanstoken om hetzelfde te doen, opdat het geen slechte ideeën zou verspreiden. Maar deze keer hebben de media er een echt bombardement van gemaakt. De blauwe ridders van de institutionele rechtvaardigheid hebben gebotst met de rebellen uit de wijken. Er werd moord en brand geschreeuwd, de journalisten eisen harde maatregelen: de bewakers die elke dag opnieuw zo dapper en trots de normen en waarden van de democratie verdedigen mogen geen doelwit zijn. “Nultolerantie”, “voorlopige hechtenis”, “geen millimeter terugtrekken”, “niet toegeven aan de wijken”, ...

De journalisten hebben hier maar weer eens hun best gedaan om een gevoel van onrechtvaardigheid te creëren. Iedereen bij wie het hart wat sneller ging kloppen na het horen van al dit nieuws, die de vreugde van zulke gevechten zelf kennen, moet kost wat kost bijgeschaaft worden. De idee tegen de staat en de flikken te zijn moet als een ziekte worden aanzien die liefst zo snel mogelijk genezen of verwijderd dient te worden. Een lawine van staatspropaganda, propaganda voor orde, het geheel gekruid met een bewieroking van de democratie, een lawine die ons probeert wijs te maken dat alles wat een andere richting opgaat fout en ondergeschikt is. Dat elk gevoel, elke passie voor iets anders een ziekte is, laat staan dat je die verlangens ook nog zou omzetten in daden.

Het is wel zeker dat het mediatieke offensief als kapstok zou kunnen dienen voor politiekers om een repressief offensief te beginnen en de hedendaagse beulen (de rechters, flikken, cipiers en konsoorten) steeds meer middelen te geven.

Laten we deze momenten zelf beleven, ver weg van al deze mediatieke heisa. Laten we zelf nadenken over wat er rondom ons gebeurt, zonder te luisteren naar de zelfverklaarde allesweters van een journalisten. Laat deze daden ons inspireren, ons moed geven in de continue strijd tegen onderdrukking. Opdat de staat het onderspit mag delven tegenover onze vastberadenheid.