vrijdag 24 augustus 2012

Internationale kortberichten

Egypte
Caïro in vuur en vlam

Vanuit de wijk Bulaq in Caïro werden de laatste tijd verschillende aanvallen uitgevoerd op het aangrenzende Nile City complex. Het terrein herbergt kantoren van multinationals (zoals Mobinil) en luxe hotels. De luxe en weelde van de rijke klasse van Caïro grenst hier vlak aan één van de belangrijkste sloppenwijken. De inwoners van Bulaq worden constant bedreigd met ontruimingen voor de uitbreiding van het complex. Eind juni woedde er een brand in de sloppenwijk en omdat er geen waterleidingen zijn, vroegen de bewoners toegang tot het water van Nile City. De bewakers weigerden waarna het complex werd aangevallen. Eind juli werden honderden auto's in de buurt van het complex in brand gestoken. Begin augustus heeft een groep mensen met molotovcocktails opnieuw het terrein zelf aangevallen. Er zouden 6 mensen zijn omgekomen. De armen wensen niet langer te zwijgen...


Tunesië
Jullie hebben onze opstand gestolen, de sociale revolutie zal jullie wegvagen!

In Sidi Bouzid, de haard van de opstand tegen het voormalige regime van Ben Ali, kwamen duizenden mensen op straat en vonden zware rellen plaats met de ordehandhavers. De betogers braken de deuren open van de prefectuur en vernielden de inboedel; het kantoor van de islamistische partij Ennahda die momenteel aan de macht is, werd voor de zoveelste keer in brand gestoken. Na de val van Ben Ali probeert de nieuwe macht zich te vestigen, maar botst geregeld op krachtig volksverzet dat de “Revolutie wil verderzetten”. Bepaalde maatregelen van de nieuwe regering, zoals het decreet dat bepaalt dat man en vrouw niet gelijk zijn of de zwaardere bestraffingen van relschoppers, doen vele mensen in woede ontsteken. Ze zien hoe hun revolutie hen ontstolen wordt. Na de rellen werden tientallen mensen in Sidi Bouzid aangehouden. Enkele dagen later legde een algemene staking de hele regio lam om hun vrijlating te bekomen. De regering gaf toe in een poging om de dingen te doen bedaren. We herkennen in deze rellen en revoltes een echte revolutionaire spanning die zich een weg probeert te banen om radicaal de hele samenleving gebaseerd op geld en autoriteit te veranderen. Aangezien zulke verandering nooit mogelijk kan zijn doorheen de staat of de macht, is het bemoedigend en veelbelovend dat de rebellen van Sidi Bouzid niet aarzelen, niet terugdeinzen en vandaag direct de nieuwe machthebbers in Tunesië aanvallen.

Indië
Een radicale oplossing voor het sociale vraagstuk

In een grote autofabriek van Suzuki in New Delhi, vonden bijzonder zware rellen plaats tussen de fabrieksarbeiders langs de ene kant en de ploegbazen en directie langs de andere kant. De vlam schoot in de pan toen een arbeider een ploegbaas een pak slaag verkocht en vervolgens geschorst werd. Een woedende massa arbeiders, gewapend met metalen staven, trok op naar de fabriek. Ze braken door het veiligheidscordon en verwondden meer dan 90 ploegbazen en meerdere managers en kaders. De personeelsdirecteur van de fabriek werd levend verbrand. Een aanzienlijk deel van de fabriek werd vernield door de vlammen, de administratiebureaus werden kapotgeslagen. Honderden politieagenten kwamen tussenbeide om de rebellen terug te drijven. 88 arbeiders zouden gearresteerd zijn. De sociale conflicten in Indië zijn erg krachtig, te meer daar een grote meerderheid van de werkers zich niet langer laat verleiden of kalmeren door de ordewoorden van de vakbonden. Het wantrouwen tegenover de vakbondskaders is groot, ze worden beschuldigd van corruptie en samenheuling met de kapitalisten en de leidende kastes. Dat de revolte radicaal komaf maakt met de uitbuiting en het kapitalisme!


Frankrijk
De vlam in de pan na een politiemoord

In de noordwijken van Amiens zijn honderden mensen beginnen rebelleren nadat een jongere stierf tijdens een politie-achtervolging. Meerdere nachten lang werden brandende barricades opgeworpen om het oprukken van de ordetroepen te vertragen. Ook de openbare verlichting werd gesaboteerd. De politie werd aangevallen met stenen, molotovcocktails, hagelgeweren en zwaar vuurwerk (‘mortiers’). Een politiekantoor werd vernield, een school en een ‘ontspanningscentrum’ van de gemeente gingen in vlammen op. Tijdens de herdenkingsmars enkele dagen later, lieten de mensen zich niet kalmeren: langs heel het parcours van de betoging werden vuilbakken en auto’s in brand gestoken.