dinsdag 8 januari 2013

La7wa Lbolisse!

Rond 12 november 2012, werden twee jongens zonder papieren achtervolgd door de politie. De flikken grijpen Akram, hij verzet zich en hij valt op de kaai van het kanaal. Wanneer Moussa dat ziet, probeert hij te vluchten. Hij wordt overreden door de politiewagen die hem achtervolgt. Zijn ribben zijn gebroken.
Achteraf wil de politie de nationaliteit van zijn vriend weten en Moussa denkt dat ze hem willen uitwijzen, dus hij weigert de nationaliteit te zeggen. Hij wordt naar het lijkenhuis gebracht en daar moet Moussa vaststellen dat Akram dood is. Moussa verblijft verschillende dagen in het ziekenhuis vooraleer hij zijn vrienden kan bellen om hen te verwittigen over de dood van Akram.
Moussa en de broer van Akram hadden elkaar leren kennen in het gesloten centrum van Vincennes (nabij Parijs) in november 2011, waar ze samen strijdervaringen opdeden.
Het lichaam van Akram werd op 30 november naar Algerije gestuurd. Naar het schijnt was hij al begraven en moesten zijn vrienden 1500 euro betalen voor de opgraving.