dinsdag 8 januari 2013

Vogelvrij!

Vogelvrij, want we willen niet leven naar de regels die anderen ons opleggen. Het maakt maar weinig uit wie die oplegt en in naam van wat... ze beschermen altijd de belangen van degenen die de wet voorschrijven. Wij willen leven naar onze eigen regels, naar onze eigen overtuigingen, naar het kloppen van ons hart.

Vogelvrij, want een nieuwe wereld, een wereld bevrijd van uitbuiting en onderdrukking, kan slechts geboren worden door de revolte die alle wetten tart, alle instellingen die de oude wereld doen voortbestaan, alle moraal die haar schraagt.

Vogelvrij, want binnen de wet is er alleen maar compromis, berusting, gehoorzaamheid – waarden die het unieke van elke mens ontkennen en hem omvormen tot lid van de kudde.

Vogelvrij, want tegenover het legaal geweld, tegenover het geweld van de staat en haar ordetroepen, tegenover het geweld van een bestaan ontdaan van alle betekenis, plaatsen wij zonder aarzelen ons geweld. Het geweld van de wet beschermt de sociale orde, het onderwerpt, het is conservatief. Ons geweld wil de sociale orde omverwerpen, het is bevrijdend, het is revolutionair.

Vogelvrij, want opdat een nieuwe wereld kan ontstaan, moeten de banken onteigend worden, de supermarkten vernietigd, de parlementen opgeblazen, de gevangenissen verwoest, het geld verbrand, de beulen geëlimineerd. Wij zijn niet bang voor ruïnes, want in onze harten dragen we een nieuwe wereld waar geen meesters noch slaven, geen rijken noch armen meer zijn.

Vogelvrij, want de mens moet vrij leven. Mijn vrijheid houdt niet op waar die van een ander begint, mijn vrijheid strekt zich oneindig uit doorheen de vrijheid van allen.

Vogelvrij, want opdat de anarchie leve, moet de wet sterven.