zaterdag 6 april 2013

Het onverwachte

Van een betoging naar een regelrechte aanval tegen de flikken

Meerdere politieke en syndicale organisaties hadden een oproep gedaan voor een betoging “tegen politiegeweld” op 15 maart. Voor te vertellen hoe dit initiatief gelukkig uit hun handen is geglipt, willen we even stilstaan bij de inhoud die dezer organisaties naar voren schuiven.
Als hun doel was om de “misdragingen” van de politie aan te klagen, eisen ze in feite een “betere”, minder brutale politie. Los van het feit dat het tégen de aard van elke politie-instelling ingaat wiens functie net controle en dwang is, en altijd haar reeks aan folteraars, geweldenaars, verkrachters en afzetters voort zal brengen, komt het eisen van een minder erge politie neer op het legitimeren van de politie, tot het versterken ervan. En dus op het beweren dat de vrijheid niet mogelijk is buiten de het kader van een Staat met wetten en flikken.
Wij daarentegen, vechten voor de vrijheid en voor de eliminatie van alle bronnen van onderdrukking en uitbuiting, en dat is omdat wij denken dat de mensen, doorheen hun gevechten, in staat zullen zijn om in vrijheid te leven, om hun leven te leven zoals zij dat willen en onderlinge afspraken te maken wanneer dat nodig lijkt. De Staat is de ontkenning van de vrijheid en om zich staande te houden, grijpt hij naar de politie, het leger, de gevangenis... en ook naar de integratie van zijn mogelijke tegenstanders via de dialoog, de participatie, de verkiezingen en dat soort dingen. Het systeem slaagt erin overeind te blijven evengoed dankzij de politie die haar beschermt als dankzij de collaboratie van degenen die het ondergaan, het aanvaarden of haar waarden delen.

Maar in de feiten toonden de organisaties achter de oproep reeds vanaf het begin van de betoging van wat voor wereld zij dromen: iedereen moest achter een geluidswagen marcheren waar twee ophitsers hun slogans door micro's brulden terwijl een klein legertje ordedienst, speciaal gerekruteerd voor de gelegenheid, de “betogers” omkaderden. Als de organisatoren beweerden de “mistoestanden” bij de politie aan te klagen, toonden ze zich onmiddellijk bereid om zelf de politie te vervangen.

Maar vaak komt het onverwachte de plannetjes van de leerling-chefs overhoophalen. Naar het einde van de betoging werd de omkadering door tientallen mensen doorbroken, mensen die zich niet wilden plooien naar de officiële ordewoorden, noch zich buigen voor de ordedienst die kort daarvoor al een twintigtal kinderen uit de betoging had gezet omdat ze met sneeuwballen gooiden. Aan de Beurs, hartje Brussel, werd een patrouillewagen van de politie aangevallen en vier flikken in burger (trouwens, types die menigeen kent voor hun gespierde interventies) werden in het nauw gedreven en flink afgeranseld en bekogeld. Een halfuurtje later, terwijl de rebellen een linie relpolitie uitdaagde, werd de ordedienst van de betoging aangevallen toen ze eens te meer probeerden om de woede in te dijken. Daar moeten we nog aan toevoegen dat door de verwarring die de ordedienst en de kalmteprekers zaaiden, het wantrouwen en de agressiviteit tegen alles wat een (echt of vals) obstakel leek deed groeien. Op een bepaald moment werd de situatie daardoor zodanig gespannen dat niet iedereen nog het onderscheid wist te maken tussen medeplichtige en verklikker. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt opnieuw grotendeels bij de politieke organisaties en hun wil om alles in hun plannetjes in te lijven. En om de “goede indruk” die ze aan de media en instellingen wilden geven niet te verpesten, hebben ze na de betoging communiqués de wereld ingestuurd die alles wat er gebeurd was verzwegen. Eens te meer: waarvoor strijden die organisaties anders dan zelf de plaats van de flikken in te nemen en te liegen naar het beeld van de politici van alle kleuren?

Hoewel het niet van onze gewoontes is, willen we voor een keertje deze politieke en syndicale organisaties een handje helpen om op z'n minst één les te trekken: degenen die vechten tegen alle autoriteit en degenen die revolteren zullen hun ordewoorden nooit respecteren, zullen zich nooit laten afschrikken door hun ordediensten of hun collaboratie met de flikken. En tegenover de politie, de folter in de commissariaten en de afranselingen op straat, tegenover de mensenjacht en de opsluiting, eisen wij geen betere politie, voeren wij geen politieke sketches op om invloed te winnen bij de instellingen. Onze aanpak is erg eenvoudig en duidelijk: wij zetten het hen betaald, oog om oog, tand om tand. We slaan toe daar waar ze ons niet verwachten. Niet alleen tegen de politie, maar des te meer tegen alles wat ze proberen beschermen. Onregeerbaar.