woensdag 1 mei 2013

Ontsnappen is noodzakelijk

Deze wereld is een openluchtgevangenis

Fit blijven – De dagdagelijkse routine is een heel sterk wapen in handen van het systeem. We stikken op het werk, we stikken terwijl we in de wachtrij staan aan de administraties, we stikken bij gebrek aan echte relaties. Onze hersenen zijn vervuild met vooroordelen en valse waarden zoals de macht, het geld, de gehoorzaamheid. Fris blijven om in staat te zijn met deze routine te breken, je geest oefenen door zelf na te denken, dat is het begin van de confrontatie met dit systeem dat ons opsluit.

Handlangers zoeken – Niemand zal zich voor ons revolteren, het zal helemaal van onszelf afhangen. Maar op het pad van de opstand, zullen we andere woedenden tegenkomen. Deze medeplichtigheden en deze solidariteiten leiden naar alsmaar meer omvattende aanvallen tegen de macht.

De tralies doorzagen – De macht heeft namen en adressen: de banken, de supermarkten, de instellingen, de commissariaten, de opslagplaatsen; de deurwaarders, de cipiers, de politiekers, de rijken, de verklikkers; de transformators die hun doodfabrieken voeden, de netwerken van telecommunicatie die ons gevangen houden in de technologie. Het zijn allemaal doelwitten binnen handbereik. Laten we niet wachten op grote betogingen om onze woede te uiten, laten we hier en nu aanvallen, zelfs in kleine getallen. Door te beginnen met de tralies van de macht door te zagen, kan de opstand zich weerklank vinden bij andere rebellen en zich alsmaar verder verspreiden.

De ontsnapping voorbereiden – Als de macht niet hervormd kan worden, als we haar met de grond gelijk moeten maken, dan moeten onze wapens geladen zijn met vrijheid. Zonder te weten waar naartoe, zonder na te denken over het waarom van onze opstanden, kunnen we niet ontsnappen aan de wereld van het geld en de autoriteit. Laten we de kwade hartstochten ontketenen, laten we geen schrik hebben van ruïnes, maar laat ons ook opnieuw beginnen dromen. Want geen enkele macht kan weerstaan aan diegene die vecht voor zijn waardigheid, voor de waardigheid en de levensvreugde om te leven als vrije vrouwen en mannen.