woensdag 1 mei 2013

Syrië

We zijn niet met de dictatuur,
noch met de oppositie,
we zijn met de vrijheid.

De macht zal altijd haar best doen om niet alleen de revolutie zelf te massacreren, maar ook haar geest. Ze zal er echter nooit in slagen die uit te roeien. De revolutionaire geest zal altijd op een onvoorzien moment weer oplaaien.
In 2011 heeft deze geest in Tunesië de harten van de onderdrukten in lichterlaaie gezet om daarna politiekantoren, gevangenissen, rechtbanken, de macht van Ben Ali te vernietigen. Deze geest die geen grenzen erkent heeft vervolgens miljoenen mensen in andere landen bezield en aangemoedigd.
Ook in Syrië, waar een bevolking die er genoeg van heeft angst te hebben en naar vrijheid verlangt, in opstand is gekomen om een einde te maken aan veertig jaar regime van de familie al-Assad. Bashar al-Assad antwoordde daarop met slachtpartijen en tijdens het conflict zijn andere machten zich ermee beginnen bemoeien: Iran, Hezbollah, de Golfstaten, Westerse machten, de Moslimbroeders, Al Qaida...
De wreedheid van de verdedigers van Bashar en het vuile sectaire spelletje van alle machten die op het terrein aanwezig zijn, hebben een situatie gecreëerd die lijkt op een wanhopige spiraal van burgeroorlog. Maar zelfs in die bloederige gevechten zijn er mensen die blijven vechten, niet om de huidige macht door hun eigen macht te vervangen, maar voor niets minder dan de vrijheid. Wij zijn solidair met die rebellen.