donderdag 12 september 2013

Vrouwengevangenis

Eind augustus wordt een vrouw gearresteerd in Jette, volgens de kranten heeft ze haar echtgenoot trachten te vergiftigen en toen dit niet lukte, heeft ze hem proberen te doen stikken. Uiteindelijk heeft ze hem gedood met messteken. De reden voor deze doodslag zou het jarenlange geweld zijn dat zij van haar man te verduren kreeg. Toen de politie haar arresteerde, vroeg ze schijnbaar Jullie gaan me hier toch niet voor in de gevangenis steken?
 
Met betrekking tot deze uitermate pijnlijke gebeurtenis willen we het laatste woord niet aan Justitie laten, die instantie die deze vrouw met haar stem achter de tralies heeft geduwd. Wanneer Jusitie tussenbeide komt, is dit nooit voor het welzijn van de mensen, maar enkel voor de belangen van de macht. Jusititie verdedigt het alleenrecht van de macht op geweld. Daarom, en alleen daarom, sluit ze mensen op die geweld gebruiken. Ze zegt dat ze ons allemaal beschermt tegen moordenaars, maar hoe kan je verklaren dat de politieagenten en cipiers die moorden en folteren er keer op keer vanaf komen? Hoe kan je verklaren dat de moordenaars in maatpak van de NATO rustig op hun bureau blijven zitten? Hoe kan je verklaren dat de fabrieksbazen wiens werknemers sterven aan kankers slapend rijk worden?

Het geweld van de macht wordt toegelaten, een individu dat geweld gebruikt zal hier echter voor gestraft worden. Wil dit dan zeggen dat wij het leuk vinden wanneer een vrouw haar man vermoord? Zeker niet, het is een tragische gebeurtenis, en niet in het minst voor de vrouw zelf. Maar we willen erop wijzen dat een vrouw die in een gevangenis van geweld en isolatie leeft over een zekere sluwheid moet beschikken om hiermee komaf te maken. Het alles controlerende oog van de dominante partner vereist dat de vrouw toevlucht zoekt tot middelen als leugens, listen, en soms zelfs tot het gebruik van dodelijk geweld. Hiertoe wordt men nu eenmaal gedwongen als men uit een gevangenis wil ontsnappen, als men zich wil bevrijden van dictators en tirannen, of we dit nu leuk vinden of niet.

Een vrouw opsluiten die tot zulke radicale middelen gedwongen wordt om definitief uit haar kooi los te breken, haar van de ene vrouwengevangenis in de andere duwen, haar verstikkende en vernietigende situatie laten voortduren tussen nieuwe onbeklimbare muren, is verre van een antwoord. Wij zijn van overtuigd dat de oplossing voor dit probleem niet de opsluiting is, maar wel de vernietiging van alle kooien; niet de vrijheidsberoving, maar de vrijheid.